Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
26 juli 2017
 
Homepage
Resultaten enquête bestedingsoverschot SIDN
Inhoud:

Resultaten enquête bestedingsoverschot SIDN

 

Wij hebben jullie als registrars enkele weken geleden via de portal gevraagd om ideeën te opperen waaraan SIDN haar bestedingsoverschot zou moeten besteden. Deze komen direct en/of indirect ten goede van de registrars. Dat leverde twaalf suggesties.

 

Recent hebben wij onze leden gevraagd de 12 meest geopperde bestedingsdoeleinden te prioriteren door er een score van 1 (geen goede bestemming) tot 5 (zeer goede besteding) aan toe te kennen. Op deze manier kreeg ieder lid van de VvR de gelegenheid om per bestedingsdoeleinde aan te geven hoe hij/zij daarover dacht. We hebben alle scores opgeteld en gedeeld door het aantal leden dat een stem uitbracht. Zo komen we tot een gemiddelde score volgens het gehele registrarveld. De VvR zal deze resultaten meenemen in haar gesprekken met SIDN over dit onderwerp.

 

Uitkomsten

Hieronder de uitkomst van het onderzoek. Respondenten konden een bestedingsdoeleinde een cijfer van 1 (geen goede bestemming) tot 5 (zeer goede bestemming) geven. In de lijst zie je de gemiddelde score per bestedingsdoeleinde.

1

Prijsverlaging van de domein registratiekosten.

3,77

2

Prijsverlaging van de registrar bijdrage.

3,55

3

Investeren in betere tooling & dienstverlening voor registrars vanuit SIDN.

3,05

4

Verkorten van de doorlooptijden bij SIDN bij de ontwikkeling van (IT-)projecten.

3,03

5

Uitbreiding van de Registrar Score Card (RSC) meetpunten en verhoging van het budget van de RSC.

2,97

6

Funding van open source projecten in belang van registrars (o.a. NTP werd genoemd).

2,86

7

Investeren in het verbeteren van kennis bij registrars over onderwerpen als IPv6.

2,83

8

Een door registrars beheerd fonds, waarmee registrars gezamenlijk kunnen investeren in bijvoorbeeld DDoS-protectie of abuse-preventie.

2,81

9

Branchecontract voor alle registrars met een partij als Power DNS of DataProvider

2,41

10

Extra funding voor SIDN-labs voor onderzoek naar kansen en risico’s voor registrars.

2,40

11

Marketing met als doeleinde om meer .NL-registraties via registrars te krijgen.

2,37

12

Overnames van partijen die niet concurreren met registrars en passen binnen de missie van SIDN. Wij verbinden mensen en organisaties voor een onbezorgd digitaal bestaan.

1,82