Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
11 januari 2018
 
Homepage
Nieuwjaarsbericht
Inhoud:

We hebben er zin in!

 

Het nieuwe jaar is weer helemaal van start. Een goed moment om iedereen nog een mooi, gezond en succesvol 2018 toe te wensen! Ook blikken wij graag nog even terug op de in 2017 behaalde resultaten en delen wij graag onze goede voornemens voor 2018.

 

De portal is een succes

Vorig jaar rond deze tijd mochten wij jullie allemaal voor het eerst op de portal van de Vereniging van Registrars verwelkomen. Dit jaar kunnen we laten weten wat de portal ons heeft gebracht.

 

Doel van onze portal was en is de betrokkenheid van de leden en de zichtbaarheid van de VvR in het algemeen te vergroten. Wat ons betreft zijn we daarmee op de goede weg. We hebben via de portal inderdaad meer contact met onze leden. Bijvoorbeeld door middel van de enquêtes die we daar houden. Vooral de van jullie ontvangen reacties daarop hebben wij als zeer nuttig ervaren. Dat was voor ons van grote toegevoegde waarde en zorgt ervoor dat wij jullie nog veel beter kunnen vertegenwoordigen richting SIDN.

 

Maar het kan altijd beter. Blijf dus vooral je mening geven, discussies starten, vragen stellen en deelnemen aan polls en enquêtes.  We stimuleren jullie ook graag om voor de Registrars interessante artikelen aan te leveren.

 

Verlenging van de samenwerking met SIDN

Na een positieve evaluatie van de samenwerking door zowel de Vereniging van Registrars als SIDN is op 12 mei 2017 formeel de samenwerking tussen beide partijen weer voor drie jaar verlengd. Dat is goed nieuws, omdat we samen veel hebben bereikt. Vooral op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van het .nl domein. In 2018 zullen we weer intensief samenwerken, want er zijn ook een aantal moeilijkere onderwerpen op de agenda gezet.

 

Gevraagde en ongevraagde adviezen

Door het jaar heen hebben wij in 2017 een aantal belangrijke gevraagde dan wel ongevraagde adviezen aan SIDN uitgebracht. Vers in het geheugen liggen natuurlijk nog:

 

 • Advies met betrekking tot een prijsverlaging van de .nl domein
 • Advies over abuse204.nl
 • De uitgifte van SSL-certificaten door SIDN
 • De beperking van de Registrar Whois
 • De verdubbeling van de incentives in de Registrar Score Card
 • De evaluatie door de VvR van het SIDN fonds.

 

Tevens hebben wij op basis van een gehouden enquête onder onze leden input gegeven voor de besteding van het surplus van SIDN. Hierover blijven we met SIDN in overleg. Goed nieuws is ook dat SIDN het advies van de VvR met betrekking tot de Registrar Score Card heeft overgenomen en voortaan de rapportages die zij in dat kader van Dataprovider ontvangt ook gratis deelt met Registrars.

 

Veel dossiers behandeld

De technische, marketing en juridische commissies hebben evenmin stilgezeten en zich weer intensief ingezet om de kwaliteit van het .nl domein te verhogen. Het betreft een groot aantal dossiers. Denk hierbij aan:

 

 • De roadmap van SIDN
 • Scheduled deletes
 • Het terugbrengen van de zonefile-update naar een half uur
 • Beperking van de Registrar Whois
 • DNSSEC testomgeving
 • Posititonering van .nl
 • Registrar Score Card
 • Funnel op de site van SIDN.nl
 • Suggestietool in de domeinchecker
 • Dag van de Domeinnaam
 • Logo .nl resellers
 • Connectis
 • Algemene Voorwaarden voor .nl domeinnaamhouders en registrars
 • Verpanding
 • Eenzijdig opheffen
 • Invloed en uitkomsten GDPR
 • Verbreding van de scope van enkel juridisch naar tevens beleid

 

Dag van de domeinnaam

Tijdens de Dag van de Domeinnaam hebben wij een mooi aantal leden en andere stakeholders begroet, ontmoet en gesproken. Graag zien wij jullie de eerste donderdag van juni weer op de Dag van de Domeinnaam, en liefst in nóg grotere getalen. Dit jaar gaan we het hebben over de toekomst van de domeinnaam en beloven we zeer interessante sprekers en discussies. Dus zet donderdag 7 juni alvast in je agenda.

 

Daarnaast willen we beginnen met expertsessies voor onze leden. Houdt de kalender daarvoor in de gaten.

 

In gesprek met de RVT van SIDN

Het bestuur heeft in september overlegd met de Raad van Toezicht van SIDN. De VvR heeft dit overleg als prettig en constructief ervaren. De leden van de Raad van Toezicht waren goed voorbereid. We hebben in openheid met elkaar een aantal belangrijke onderwerpen kunnen bespreken. Ook in 2018 blijven wij met de Raad van Toezicht in contact.

 

Hosters zonder onafhankelijk netwerk toch op de NaWas

Samen met NaWas hebben wij het SIDN fonds een financiële bijdrage gevraagd om te kunnen onderzoeken of en op welke wijze het (kostenefficiënt) mogelijk is om hosters zónder onafhankelijk netwerk tóch op NaWas aan te sluiten. In 2017 kregen wij het goede nieuws dat onze aanvraag was gehonoreerd. In 2018 willen wij het onderzoek afronden en het resultaat met jullie delen.

 

Deelname in DINL

Wat DINL betreft, heeft DINL zich stevig ingezet op verankering van het thema digitale infrastructuur en digitale mainport op de agenda van het nieuwe kabinet. Dat is volgens DINL ten dele gelukt. Wel heeft DINL de rol als spreekbuis van de digitale infrastructuursector - en dus ook voor de Vereniging van Registrars - verder kunnen uitbouwen en blijft zij dat ook in 2018 doen.

 

Op een succesvol 2018!

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het bericht over de nieuwe namen en rugnummers van het bestuur en de commissies  hebben er enkele wisselingen van de wacht plaatsgevonden. In 2018 gaan we ons met vers bloed en frisse moed weer inzetten voor een kwalitatief nog beter .nl domein.

 

Maar natuurlijk blijven we ook inzetten op prijsverlaging van de .nl domeinnamen, een voor Registrars zinvolle besteding van het surplus van SIDN en de doorontwikkeling van de Registrar Score Card. Daarnaast volgen we Connectis op de voet en proberen we mee te denken – en een vinger aan de pols te houden – bij eventuele nieuwe proposities.

 

Op een succesvol 2018!

 

Margreth Verhulst

Directeur VvR