Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
3 juli 2018
 
Homepage
Responsible AI projecten gezocht!
Inhoud:

De tweede call van het SIDN fonds voor innovatieve internetprojecten staat open (deadline 17 sept, 13.00 uur). In het kader van het jaarthema is het fonds (naast de open call) op zoek naar projecten die inspelen op Responsible Artificial Intelligence. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hier op? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie? Door projecten op dit vlak te ondersteunen, wil SIDN fonds een actieve rol spelen bij het opbouwen van kennis en best practices op het terrein van Responsible AI. Lees hier meer.