Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
22 januari 2021
 
Homepage
Nieuwe vorm van samenwerken met SIDN
Inhoud:

Tijdens de ALV van 5 oktober 2020 heeft het overgrote deel van de aanwezigen aangegeven de samenwerkingsovereenkomst met SIDN onder de huidige voorwaarden niet te willen verlengen.  De VvR is vervolgens met SIDN in gesprek gegaan en heeft inmiddels een nieuwe samenwerkingsovereenkomst onder gewijzigde voorwaarden met SIDN gesloten voor 2021. De overeenkomst is woensdag 13 januari 2021 getekend en is voor een jaar aangegaan. Het gaat om een nieuwe vorm van samenwerken met SIDN waarbij een onafhankelijke en autonome positie van de VvR het uitgangspunt is.

 

Doel van de samenwerking blijft dat de VvR als vertegenwoordiger van de registrars een goede afstemming tussen de registrars en SIDN verzorgt. De samenwerking wordt wel in een ander jasje gestoken. De VvR hoeft niet meer een begroting ter goedkeuring aan SIDN voor te leggen, maar zal haar diensten aan SIDN verlenen tegen een vergoeding. De dienstverlening aan SIDN heeft betrekking op adviezen op de volgende thema’s:

  1. Commissies: Techcom, Marcom
  2. Juridisch gebied (op afroep/ adhoc)
  3. Invulling Registrar Score Card: thema’s, afstemming, opzet en wijze van meten
  4. Co-funded marketing criteria en spelregels
  5. Registrar projecten (via de voorzitters van de commissies of een aangewezen persoon)
  6. Invulling van events zoals de SIDN-BBQ en SIDN Connect
  7. Strategie domeinnamen: pricingmodel en kortingsregelingen, Registry Service Provider dienstverlening, aanvullende producten, invulling abuse, e-mailstandaarden, et cetera
  8. Gestructureerd verkrijgen van feedback en gezamenlijk raadplegen van de achterban (polls/enquêtes, RTM, nieuwsbrief, portal, etc.)
  9. Het conform de statuten van SIDN door de VvR betrokken zijn bij de benoeming en herbenoeming van één van de leden van de Raad van Toezicht van SIDN.

 

De adviezen van de VvR in het kader van deze overeenkomst zullen gericht zijn op een optimaal functionerend systeem (zowel technisch als in communicatie, processen en procedures) van de uitgifte en het beheer van .nl-domeinnamen dat aansluit op de behoeften van registrars van het .nl-domein. De VvR heeft (op eigen verzoek) niet als taak de advisering over andere activiteiten van SIDN die geen betrekking hebben op het .nl-domein zoals New Business. Dit neemt niet weg dat de VvR indien nodig altijd haar zorgpunten hieromtrent zal uiten richting SIDN.

 

Wat wezenlijk anders is dan voorheen is dat de VvR dus geen goedkeuring meer hoeft te vragen aan SIDN voor haar begroting en geen verantwoording hoeft af te leggen aan SIDN over de besteding van haar gelden. De VvR legt enkel verantwoording af aan SIDN over de kosten voor de verleende dienstverlening. Daarnaast kan de VvR ook naar eigen inzicht andere activiteiten voor haar leden ontplooien. Denk daarbij aan belangenbehartiging en dienstverlening richting andere registries, lobby, collectieve inkoop, netwerkbijeenkomsten en collectieve abusebestrijding. We noemen dit VvR 2.0.

 

Gevolg hiervan is wel dat SIDN geen bijdrage meer zal innen bij de registrars voor de VvR en deze ook niet meer zal vergoeden, maar dat de VvR voortaan zelf contributie zal moeten heffen bij haar leden. Dat zal de VvR overigens niet direct doen, maar pas gaandeweg het jaar als de VvR 2.0 verder is opgezet.