Verzeker jezelf tegen de gevolgen van cybercrime en meer

Leden van de Vereniging van Registrars profiteren van een aantrekkelijke korting op diverse verzekeringen (bijvoorbeeld tegen de risico’s rondom cybercrime) maar ook bij advies over pensioenregelingen voor hun personeel. Dit is het gevolg van een samenwerking met onze kennispartner Zicht risico- en verzekeringsadviseurs.

Zicht bestaat al meer dan 100 jaar en heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot een gewild kennispartner voor ICT-bedrijven. Een van de verzekeringen waar onze achterban van kan profiteren is de Beroepsaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Zicht heeft voor ondernemers in de ICT-branche een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het risico van vermogensschade dekt, evenals eventuele extra kosten veroorzaakt bij een klant. Neem bijvoorbeeld verlies of beschadiging van documenten en elektronische data. Maar ook schending van de privacy of een geheimhoudingsplicht. De dekking is uitgebreider dan bij andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Pensioenregeling

Daarnaast profiteren leden van de VvR van een korting bij advies over de pensioenregeling. Het pensioen en de inkomensrisico’s van personeel zijn belangrijke aandachtspunten. De werknemer van nu vraagt meer dan standaardoplossingen op dit gebied.

Cybercrime verzekering

Voor onze branche is een Cybercrime verzekering anno 2021 absoluut geen overbodige luxe. De verzekering die Zicht heeft ontwikkeld garandeert ICT-bedrijven van de inzet van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise van gespecialiseerde advocaten.

Een team van ervaren professionals staat om databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en het juridische traject op te starten. De eigen kosten zijn gewoon gedekt op de verzekering tegen cybercrime.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Daarnaast hebben veel ondernemers behoefte aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij deze verzekering wordt onderscheid gemaakt in twee soorten schades: 1) Zaakschade (materiële schade) en 2) Letselschade (lichamelijk of geestelijk letsel).

Soms is vermijden risico beter dan verzekeren

Overigens is Zicht van mening dat verzekeren niet altijd de beste oplossing is. In sommige gevallen kun je veel beter proberen risico’s te verminderen. De adviseur van Zicht brengt eerst de risico’s in kaart, waarna een gedetailleerd adviesrapport volgt. Daarin staat omschreven hoe het beste met de risico’s kan worden omgegaan.

Profiteer ook van de voordelen lidmaatschap VvR!