Verzeker jezelf tegen de gevolgen van cybercrime en meer

Voor de leden van de Vereniging van Registrars hebben wij kennispartners, partijen die je graag helpen en met je meedenken over de randvoorwaarden. Voor verzekeringen en pensioen is Zicht onze kennispartner. De leden kunnen gebruik maken van de kennis van Zicht en daarnaast ook profiteren van aantrekkelijke kortingen op diverse verzekeringen (bijvoorbeeld tegen de risico’s rondom aansprakelijkheid en cybercrime) maar ook bij advies over pensioenregelingen voor hun personeel.

Zicht bestaat al meer dan 100 jaar en heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot een gewild kennispartner voor ICT-bedrijven. Een van de verzekeringen waar onze achterban van kan profiteren is de Beroepsaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Zicht heeft voor ondernemers in de ICT-branche een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het risico van vermogensschade dekt, evenals eventuele extra kosten veroorzaakt bij een klant. Neem bijvoorbeeld verlies of beschadiging van documenten en elektronische data. Maar ook schending van de privacy of een geheimhoudingsplicht. De dekking is uitgebreider dan bij andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Pensioenregeling

Het pensioen en de inkomensrisico’s van personeel zijn belangrijke aandachtspunten. De werknemer van nu vraagt meer dan standaardoplossingen op dit gebied. Onze kennispartner Zicht biedt leden een helder inzicht in voor- en nadelen van een pensioenregeling en eventuele alternatieven. Inclusief de bijhorende werkgeverslasten en communicatie naar werknemers. Daarnaast kunnen leden van de VvR profiteren van een korting op de tarieven van pensioenproducten.

Cybercrime verzekering

Voor onze branche is een Cybercrime verzekering anno 2021 absoluut geen overbodige luxe. De verzekering die Zicht heeft ontwikkeld garandeert ICT-bedrijven van de inzet van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise van gespecialiseerde advocaten.

Een team van ervaren professionals staat om databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en het juridische traject op te starten. De eigen kosten zijn gewoon gedekt op de verzekering tegen cybercrime.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Daarnaast hebben veel ondernemers behoefte aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij deze verzekering wordt onderscheid gemaakt in twee soorten schades: 1) Zaakschade (materiële schade) en 2) Letselschade (lichamelijk of geestelijk letsel).

Soms is vermijden risico beter dan verzekeren

Overigens is Zicht van mening dat verzekeren niet altijd de beste oplossing is. In sommige gevallen kun je veel beter proberen risico’s te verminderen. De adviseur van Zicht brengt eerst de risico’s in kaart, waarna een gedetailleerd adviesrapport volgt. Daarin staat omschreven hoe het beste met de risico’s kan worden omgegaan.

Profiteer ook van de voordelen lidmaatschap VvR!