Inloggen
home > anti-ddos voor afhankelijke netwerken

Anti-DDoS voor afhankelijke netwerken

 

De VvR en Nawas hebben van het SIDN fonds een financiële bijdrage ontvangen voor het project ‘Anti-DDoS voor kleine netwerken’. In eerste instantie onderzoeken we óf en op welke wijze het (kostenefficiënt) mogelijk is om hosters zónder onafhankelijk netwerk tóch op NaWas aan te sluiten. Lees hier wat het project precies inhoudt en wat de actuele status is. (update op 24 juli 2018)

 

Direct naar:

Wat houdt het project in?

Voor wie is het project van belang?

Wat levert het project op?

Hoe wordt het project gerealiseerd?

Hoe is de kennisdeling georganiseerd?

 

 

 

 

Wat houdt het project in?

 

 

De Nationale anti-DDoS Wasstraat (NaWas) biedt on demand beveiliging tegen DDoS-aanvallen. Hierdoor wordt de continuïteit van het netwerkverkeer en de stabiliteit van het internet gewaarborgd. Dit leidt tot een veiliger internet en een groter vertrouwen bij de internetgebruiker. Voor kleinere hostingpartijen (webhosters) die niet over een onafhankelijk netwerk beschikken, is het helaas niet mogelijk om op de NaWas aan te sluiten.

 

Met het project ‘Anti-DDoS voor kleine netwerken’ wil de Vereniging van Registrars en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) onderzoeken op welke wijze dit (kostenefficiënt) toch mogelijk is. Hierbij willen we een Proof of Concept uitvoeren, waarin VvR leden mede de functionaliteit kunnen bepalen.

 

Voor wie is het project van belang?

 

Het project is van belang voor alle internetdienstverleners die geen eigen onafhankelijk netwerk hebben maar zich wel willen beschermen tegen DDoS-aanvallen. Voor deze partijen is het momenteel onmogelijk om zich op de NaWas aan te sluiten. Het zelf kopen en onderhouden van anti-DDoS apparatuur is vaak onhaalbaar of niet rendabel voor deze doelgroep. De VvR vertegenwoordigt een aantal van deze internetdienstverleners in haar achterban.

 

Daarnaast is het project van belang voor de internetgebruiker omdat de continuïteit van het netwerkverkeer en de stabiliteit van het internet wordt gewaarborgd.

 

Wat levert het project op?

 

Het project geeft inzicht in de mogelijkheden voor het aansluiten van internetdienstverleners zonder eigen onafhankelijk netwerk op NaWas. Tevens levert het een Proof of Concept op. Organisaties worden nu min of meer verplicht om te kiezen voor een netwerkleverancier die of bij NaWas aangesloten is dan wel zelf over anti-DDoS apparatuur beschikt. Of ze stellen zich bloot aan deze vorm van internetmisbruik die de continuïteit en stabiliteit van het internet in gevaar brengt.

 

Hoe wordt het project gerealiseerd?

 

Het project bestaat uit twee delen: het onderzoek en de Proof of Concept. In eerste instantie zal onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om internetdienstverleners die geen eigen onafhankelijk netwerk hebben überhaupt en kostenefficiënt aan te sluiten op NaWas. Daarna zal een Proof of Concept moeten aantonen dat de geboden oplossing(en) ook daadwerkelijk mogelijk en betaalbaar zijn.

 

Voor de Proof of Concept willen we samenwerken met netwerkbeheerders waar NaWas mee samenwerkt en/of personen uit de achterban van de Vereniging van Registrars en een partij zoals bijvoorbeeld TU Twente.

 

Hoe is de kennisdeling georganiseerd?

 

Het onderzoek levert inzicht op in de mogelijkheden voor het aansluiten van internetdienstverleners die geen onafhankelijk netwerk hebben op NaWas. De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd en gratis beschikbaar gesteld via een website.

 

Middels presentaties op evenementen en bijeenkomsten voor de doelgroep zullen de resultaten van het onderzoek en de Proof of Concept onder de aandacht worden gebracht.

 

Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek en de eventuele bronmaterialen van de Proof of Concept vrij beschikbaar worden gesteld aan de internetgemeenschap (open source).

 


Lees hier de actuele status van het project!