Inloggen
home > juridisch loket

Juridisch loket ondersteunt registrars bij vragen over privacy, ICT en recht

 

De .nl-registrars hebben geregeld vragen op het gebied van privacy, ICT en recht. Daarom biedt de Vereniging van Registrars (VvR) samen met SIDN, als service voor de registrars, een juridisch loket en vraagbaak aan. Registrars kunnen hier kosteloos hun vragen stellen. De VvR heeft juridisch adviesbureau ICTRecht gevraagd om deze rol te vervullen en het juridisch loket in te richten.

 

Direct naar:

 

 

Wat houdt het juridisch loket in?

 

Per 26 februari 2018 is het juridisch loket gestart met als doel om de .nl-registrars juridisch te ondersteunen. Hiermee dragen de VvR en SIDN bij aan een krachtige domeinbranche.

 

Het juridisch loket start met een pilot van 12 maanden. Vervolgens wordt geëvalueerd op welke manieren de kwaliteit van de domeinbranche beïnvloed is en op welke manieren registrars voordeel hebben ondervonden van het loket. 

 

 

 

Voorbeelden van juridische vragen die aan het loket gesteld kunnen worden.

 

Juridische vertegenwoordiging

 

  • Wat wel? Helpen bij het formuleren van juridisch verweer.
  • Wat niet? Optreden als vertegenwoordiger in geschillen.

 

Opstellen en beoordelen van contracten

 

  • Wat wel? Het controleren van de juiste formulering of opstellen van losse artikelen in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Het moet wel te maken hebben met .nl-domeinnamen of daaraan gerelateerde zaken van registrars.
  • Wat niet? Het (volledig) opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. ICTRecht kan dat uiteraard wel buiten het juridisch loket om aanbieden.

 

Vragen over uw organisatie

 

  • Wat wel? Beantwoorden van vragen met betrekking tot uw organisatie, zolang het te maken heeft met de .nl-domeinnaam of daaraan gerelateerde zaken van registrars. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid. Stel dat door een medewerker ongeoorloofd een mutatie op een domeinnaam is doorgevoerd, wie is daarvoor aansprakelijk?
  • Wat niet? Fiscale adviezen, arbeidsgeschillen en vragen die niet direct met de .nl-domeinnaam of de daaraan gerelateerde zaken te maken hebben.

 

SIDN ‘vs’ registrars

 

  • Wat wel? Hulp bij klachten vanuit registrars over SIDN. Denk aan het inwinnen van advies over de toepassing die SIDN geeft aan de voorwaarden waarop SIDN, registrars en registrants een overeenkomst hebben (het juist volgen van de procedures). Ook kunnen er vragen gesteld worden over Notice-and-Take-Down-procedures van SIDN.
  • Wat niet? Vragen over de constructie en voorwaarden waarop SIDN, registrars en registrants een overeenkomst sluiten (inhoud voorwaarden van de driehoeksrelatie).

 

Vragen over producten en diensten en over betrokken partners en leveranciers

 

  • Wat wel? Vragen over .nl-domeinnamen en de daaraan gekoppelde hostingdiensten.
  • Wat niet? ICANN-gerelateerde zaken en andere registry’s.

 

Werkwijze, beantwoording van vragen, en adviezen

 

Zodra u contact opneemt met ICTRecht, beoordeelt ICTRecht of uw vraag binnen de scope valt. ICTRecht streeft ernaar om binnen één werkdag op uw vraag te reageren en deze binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Uw vraag en het gegeven antwoord worden niet gepubliceerd. Als ICTRecht het antwoord relevant acht voor meerdere registrars, dan verwerkt ICTRecht de adviezen generiek in een FAQ.

 

De pilot start in de vorm van gratis juridische ondersteuning van de VvR-leden. Hierbij hanteren we het principe van fair use. Dat betekent dat er niet buitenproportioneel veel vragen door één registrar gesteld mogen worden en het in principe bij ‘kleine vragen’ moet blijven.

 

Heeft een registrar juridische vragen of wensen die buiten de scope van het juridisch loket  vallen, zoals volledige privacytrajecten of uitvoerige contractonderhandelingen, dan kan ICTRecht u een vrijblijvende offerte aanbieden.

 

Op alle werkzaamheden, adviezen en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van ICTRecht B.V. van toepassing.

 

Over ICTRecht

 

Al bijna 14 jaar verleent ICTRecht gespecialiseerd juridisch advies over ICT en internet. Onze medewerkers hebben unieke gespecialiseerde juridische en technische kennis en langdurige ervaring met onder andere privacy, e-commerce, digitaliseringstrajecten, security, informatietechnologie, telecommunicatie, hosting, continuïteitsoplossingen, de zorg, en inkoop.

 

ICTRecht heeft al vanaf haar oprichtingsdatum registrars geholpen met juridische vraagstukken. De medewerkers van ICTRecht zijn dan ook bekend met de materie, verstaan de taal van de registrars en zijn op de hoogte van de juridische en technische ontwikkelingen in de markt. Bovendien heeft ICTRecht een langdurige relatie met de VvR en het SIDN als het gaat om een bijdrage in het delen van juridische kennis aan en voor registrars. Zo is bijvoorbeeld het boek “Hosting: Deskundig en praktisch juridisch advies” co-branded aan de registrars uitgegeven en zijn de medewerkers van ICTRecht vaak spreker geweest op de relatiedagen.

 

Alle juridisch adviseurs volgen een praktijkopleiding aan de ICTRecht Academy en worden zo intern opgeleid en begeleid door ICTRecht. Het verstrekken van praktisch en concreet advies in begrijpelijke taal is het handelsmerk van ICTRecht en vormt dan ook het onderscheidende vermogen van onze adviseurs en de basis van de ICTRecht Academy. Geen zes pagina’s juridisch jargon met als conclusie “dat hangt ervan af”, maar een duidelijk advies waar men direct mee aan de slag kan.

 

Door deze unieke werkwijze bedient ICTRecht een gevarieerd klantenbestand, van startende zelfstandige tot corporates, overheden, grote hosters, en brancheorganisaties, zoals Thuiswinkel.org, ICTWaarborg, ISPConnect, DDA, DDMA, OIZ en de DHPA.

 

Het juridische team

 

 

Demi Grandiek, juridisch adviseur

Demi Grandiek werkt bij ICTRecht als juridisch adviseur op de afdeling e-commerce. Zij adviseert bedrijven over consumentenrecht en rechten en plichten bij online verkopen. Resellen en algemene voorwaarden zijn onderwerpen die hierbij vaak langskomen. Demi heeft Recht & ICT gestudeerd in Groningen en haar scriptie geschreven over privacy in de app-wereld. Daarna heeft zij in Amsterdam de master Arbeidsrecht afgerond. Zij houdt zich daarom ook bezig met arbeid en privacy gerelateerde vraagstukken. 

Lees meer over Demi

 

 

 

 

Tim Wokke, juridisch adviseur

Tim Wokke is juridisch adviseur e-commerce bij ICTRecht. Binnen ICTRecht richt hij zich voornamelijk op de certificering van webwinkels voor Thuiswinkel.org.

Tim heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de VU heeft Tim de master Internet, intellectuele eigendom en ICT gevolgd, waar hij zijn scriptie schreef over de impact van het nieuwe Europese merkenrecht op de beschermbaarheid van niet-traditionele merken.

Lees meer over Tim.

 

 

 

 

 

Naar boven