Inloggen
Weblog Vereniging van Registrars
fuckdekoning.nl
19 december 2015 om 08:00:00

Nee, dit artikel gaat niet over ons koningshuis of majesteitsschennis, maar een kop ‘College voor Klachten en Beroep’ is toch iets minder pakkend. Toch hebben beide veel met elkaar te maken. Eén van de taken van het College voor Klachten en Beroep voor .nl domeinnamen (hierna: “CvKB”) is namelijk het toetsen of de registratie van een domeinnaam door het gebruik van de naam in strijd is met de openbare orde of goede zeden. We weten allemaal dat we in een tolerant land leven, waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat.

 

Zo werd bijvoorbeeld het doorlinken van de domeinnaam huiselijkgeweldhaarlem.nl naar een erotische site niet gezien als in strijd met de openbare orde of goede zeden (uitspraak CvKB van 8 juni 2007). Het aantal klachten dat aan het CvKB wordt voorgelegd met betrekking tot strijd met de openbare orde of goede zeden is dan ook zeer beperkt. Fuckdekoning.nl is (op het moment van schrijven van dit artikel) een geregistreerde en actieve domeinnaam met website.

 

Naast het indienen van een klacht bij het CvKB met betrekking tot strijd met de openbare orde en goede zeden, is het ook mogelijk om beroep aan te tekenen tegen bepaalde beslissingen. Het gaat dan om beslissingen over het weigeren van houders die in het verleden hun verplichtingen niet zijn nagekomen (artikel 1.5 van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders van SIDN), een beslissing tot het annuleren van een inschrijving of mutatie (artikel 13.3), een beslissing tot beëindiging van een abonnement (artikel 16.3) of juist een beslissing tot het niet beëindigen van een abonnement waar dat wel tot de mogelijkheden had behoord (artikel 16.5). Daarnaast kan in beroep worden gegaan indien SIDN maatregelen neemt als gevolg van een Notice-and-Take-down procedure (artikel 21.4) en tegen een afwijzing van een verzoek om houder gegevens af te schermen in de Whois (artikel 23.4).

 

Heel specifiek voor registrars is er nog één andere mogelijkheid, namelijk het aantekenen van beroep tegen een beslissing van SIDN om de relatie met de registrar te beëindigen op grond van artikel 8.3 van de Algemene voorwaarden voor Registrars van SIDN (ofwel het royeren van een registrar). Op 18 maart 2011 heeft het CvKB uitspraak gedaan in een zaak omtrent een niet nader genoemde registrar, echter was deze klacht niet ontvankelijk verklaard omdat buiten de termijn van 30 dagen beroep was aangetekend. Let er dus op dat als je tegen een besluit tot royement van SIDN in beroep wil gaan bij het CvKB, je dit binnen 30 dagen doet.

 

Alle uitspraken van het CvKB zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website www.cvkb.nl (uitspraken kunnen op verzoek geanonimiseerd worden).

 

Het CvKB toetst besluiten van SIDN aan de wet en de eigen regels van SIDN zelf. Het CvKB is niet betrokken bij het opstellen of aanpassen van de regels of het beleid bij SIDN, hiervoor is onder andere de VVR een belangrijke gesprekspartner van SIDN. Het CvKB is een onafhankelijk orgaan. Echter leden worden door SIDN benoemd voor drie jaar (en kunnen éénmalig worden herbenoemd voor eenzelfde periode), en het CvKB wordt betaald uit de middelen van SIDN.

 

Uiteraard kun je als benadeelde ook altijd via de rechter je gelijk proberen te halen, maar de kosten zullen in dat geval hoger zijn dan de € 50,00 voor een procedure bij het CvKB.

 

Via een reactie op dit artikel hoor ik graag of er vragen of opmerkingen zijn over het CvKB. Indien jullie specifieke ervaringen hebben met het CvKB, of juist redenen om geen klacht of beroep in te dienen terwijl dat wel mogelijk zou zijn hoor ik dat ook graag.

 

Peter Dost

Reacties
Plaats uw reactie

Er zijn op dit moment geen lopende weblog reacties.
Terug naar de blog van Vereniging van Registrars