Arrow Right Terug naar het overzicht

Kosteloos advies cybercrime & aansprakelijkheidsverzekering

Banner Image

Het afsluiten van een Cyberverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor veel registrars en hostingbedrijven geen prioriteit. Toch is het gezien de recente ontwikkelingen absoluut geen overbodige luxe. Weet jij dat je je als lid van de VvR gratis kunt laten informeren en adviseren door onze kennispartner Zicht Adviseurs? Eén belletje of mailtje is voldoende voor een eerste afspraak, waarna je ook nog een kosteloos uitgebreid advies ontvangt.

Het kost je dus niet alleen heel weinig moeite, je komt ook nog eens gratis te weten of je momenteel wel goed bent verzekerd. Is er actie nodig? Dan weet je ook meteen wat de eventuele kosten zijn. Als lid van de VvR krijg je ook nog eens een aantrekkelijke korting wanneer je besluit om ook echt een verzekering af te sluiten via Zicht Adviseurs.

Samen risico’s doornemen

“Wij proberen de drempel inderdaad zo laag mogelijk te maken om met ons contact op te nemen en samen de te verzekeren risico’s door te nemen”, vertelt Kees Hoogenraad. “Het eerste gesprek is vooral bedoeld om kennis te maken. Wat drijft de ondernemer? Zijn er risico’s die nu nog niet goed of onvolledig verzekerd zijn? Wat is de risicobereidheid? Hoe kunnen wij helpen inzicht te geven in de te verzekeren risico’s en het maken van de juiste keuzes.”

Verdere analyse

Tijdens het gratis kennismakingsgesprek inventariseert Kees – of een van zijn collega’s – ook de dienstverlening van een bedrijf. Welke werkzaamheden voert het uit? Is er personeel in dienst? Zijn er specifieke aandachtspunten? “Aansluitend bespreken we de (kern) verzekerbare risico’s rondom aansprakelijkheid, personeel en bezit zoals inventaris en goederen”, gaat Kees verder. “Afhankelijk van de situatie – in hoeverre is men al verzekerd en hoe diepgaand wil men zich laten adviseren – kunnen er afspraken worden gemaakt over een verdere analyse. Bijvoorbeeld het gebruik maken van onze BedrijfsRisicoVerkenner of bijvoorbeeld offertes als alternatief voor de afgesloten verzekeringen.”

Niet ieder risico verzekeren

Naast de inventarisatie van de dienstverlening gaat het gesprek ook over de risicobereidheid van de ondernemer. “Niet ieder risico hoeft te worden verzekerd”, meent Kees, “maar het is wel belangrijk om de risico’s te bespreken en van daaruit keuzes te maken welke risico’s verzekerd moeten worden.”

Risico van financiële schade

Zicht Adviseurs bekijken dus ook of een verzekering wel nodig is. De twee verzekeringen die voor onze branche het meeste van belang zijn, zijn het aansprakelijkheids- en cyberrisico. “In de ICT-branche speelt vooral het risico van financiële schade als gevolg van het niet nakomen van de afgesproken dienstverlening, met een zwaar woord contractbreuk”, legt Kees uit.

“Opdrachtgevers rekenen op kennis en ervaring’, gaat hij verder. Dat is en blijft mensenwerk en kan soms misgaan. Zeker onder de toegenomen tijdsdruk en de steeds complexere trajecten en opdrachten. “Een kleine vergissing kan grote financiële gevolgen hebben voor opdrachtgevers, met claims als gevolg. Contractuele aansprakelijkheid is daarom de kern van de dekking van onze speciale ICT-beroepsaansprakelijkheidsverzekering.”

Risico van de onderneming

Bij het cyberrisico gaat het vooral over het risico van de onderneming zelf om geraakt te worden door een cyberincident met mogelijk verlies van data als gevolg. Dit is zeker bij hostingpartijen en resellers een issue. “Hierdoor kan weer omzetverlies optreden of privacy-aansprakelijkheid ontstaan, allemaal kosten waarbij een cyberverzekering in de dekking voorziet. Samen met onze aansprakelijkheidsoplossing voor ICT-bedrijven is het aansprakelijkheidsrisico ‘AVG’-proof verzekerd.”

Wat is impact cyberincident?

Een cyberverzekering geeft onder meer dekking tegen de gevolgen van ransomware, hacking en het verlies van data. “Wanneer een relatie of zijn ICT-leverancier ons benadert over een mogelijk cyberincident schakelen wij altijd direct met de betrokken verzekeraar”, vertelt Kees over de stappen die worden ondernomen. “Het is van groot belang om zo snel mogelijk te inventariseren wat er is gebeurd en wat de impact van het cyberincident is.”

Ervaren ICT security-bedrijven

Er worden ervaren ICT security-bedrijven ingezet, zoals NFIR, Northwave en FOX-IT. In opdracht van de verzekeraar wordt zo snel mogelijk telefonisch of fysiek de omvang en impact van het incident in kaart gebracht. “Afhankelijk daarvan wordt er direct actie ondernomen om het incident op te lossen of, wanneer de impact groter is, wordt er een casemanagementteam samengesteld om 24/7 te werken aan een oplossing. Mocht het nodig zijn dan staat er een team van ervaren professionals klaar om databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en het juridische traject op te starten.”

Wel of geen juridische ondersteuning?

Of er juridische ondersteuning nodig is, is afhankelijk van het probleem. Kees: “Is er sprake van een datalek waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan? Juridische specialisten beoordelen dan de impact en geven advies over hoe verder te handelen. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan om het ondersteunen in de communicatie met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).”

Maar er zijn ook andere zaken waarbij juridische ondersteuning nodig is en waarvoor dekking is. “Het kan bijvoorbeeld gaan om e-mailspam die door een hacker na een inbraak in de ICT-omgeving wordt verspreid en waarbij auteursrechten worden geschonden. Of de e-mails bevatten een virus waardoor een ontvanger mogelijk opnieuw kan worden gehackt.”

Kosteloos weten of je goed verzekerd bent

Je hebt inmiddels wel door dat het slim is om eens goed te laten kijken of jouw bedrijf wel voldoende is verzekerd. Zoals in het begin al gememoreerd, kost het je dus niet alleen heel weinig moeite, je komt ook nog eens gratis te weten of je momenteel wel goed bent verzekerd. Is er actie nodig? Dan weet je ook meteen wat de eventuele kosten zijn. Als lid van de VvR krijg je ook nog eens een aantrekkelijke korting wanneer je besluit om ook echt een verzekering af te sluiten via Zicht Adviseurs. Neem dus snel contact op met Kees Hoogenraad van Zicht Adviseurs. Je vind zijn contactgegevens via het ledenportaal of kunt deze verkrijgen via ons secretariaat.

Onze laatste berichten

Nieuws Arrow Right

Nieuws

.

4 maart 2024

Reactie VvR bestuur op SIDN besluit het .nl Domein Registratie Systeem naar Amazon Web Services (AWS) te migreren
Verder lezen Arrow Right

Nieuws

.

20 oktober 2023

Reserveer je plek: Netwerkdiner aan boord van SS Rotterdam
Verder lezen Arrow Right

Nieuws

.

7 september 2023

Volledig programma Dag van de Domeinnaam bekend
Verder lezen Arrow Right