Arrow Right Terug naar het overzicht

Reactie VvR bestuur op SIDN besluit het .nl Domein Registratie Systeem naar Amazon Web Services (AWS) te migreren

Banner Image

SIDN heeft onlangs (29 januari) middels een blogpost bekend gemaakt dat zij voornemens is om begin 2026 een groot deel van de ICT-infrastructuur over te plaatsen naar AWS. Sindsdien heeft dit besluit veel los gemaakt in en buiten de branche. De VvR stelde destijds verrast te zijn door deze publicatie. Graag lichten wij dat toe, alsmede praten we jullie bij over enkele ontwikkelingen sindsdien.

Besluit AWS ruim half jaar geleden al genomen
SIDN heeft het besluit over een migratie naar AWS in de zomer van 2023 reeds genomen, maar dit lange tijd nog niet gedeeld met de VvR (Technische Commissie en/of het bestuur). Wel had SIDN

bekend gemaakt samen te gaan werken met de Canadese registry CIRA, gebruik te gaan maken van het registry platform Fury en dat daarbij gekozen zou worden voor een ‘cloud-native aanpak’.

Pas op 28 november werd de Technische Commissie over de keuze voor AWS geïnformeerd en daarmee ook het bestuur. In het overleg tussen bestuur en SIDN op 11 december zijn vervolgens vele kritische vragen gesteld. Vragen over de wijze hoe dit besluit tot stand is gekomen, welke criteria er zijn gebruikt, welke vereisten aan het DRS nu zo bijzonder en zwaarwegend zijn waardoor dit niet in Nederland gehost zou kunnen worden, hoe dit besluit zich verhoudt met de discussie over de Europese digitale soevereiniteit en de rol die je van SIDN hierin zou mogen verwachten, et cetera.

Aangezien wij onmogelijk op al onze vragen direct antwoord konden krijgen, spraken wij af dat deze z.s.m. beantwoord zouden worden en wij het gesprek daarna zouden voortzetten. Ook spraken wij af dat er een werkgroep zou worden opgericht om alle communicatie richting registrars omtrent de wijzigingen van het DRS en de migratie zo goed en volledig mogelijk te laten verlopen. Deze werkgroep is in december nog opgericht en bestaat uit leden van het bestuur, de MarCom, de TechCom en SIDN.

SIDN is in de eerste helft van 2023 door een gespecialiseerd bureau bijgestaan met een studie voor bepaling van de sourcingstrategie en vervolgens een onderzoek welke public cloud aanbieder het meest geschikt zou zijn. De VvR heeft diverse keren gevraagd het rapport van dit bureau te willen ontvangen maar dit werd keer op keer geweigerd. SIDN heeft na dit overleg te kennen gegeven dat de Technische Commissie het onderzoek zou mogen inzien tijdens het overleg tussen TechCom en SIDN op 5 maart. Loek Bakker, de nieuwe CTO van SIDN, zou dan een toelichting geven op dit besluit en het rapport.

Voor alle duidelijkheid willen wij graag nog eens vermelden dat zowel het VvR bestuur als de commissies gebonden zijn aan een NDA en wij onze leden pas kunnen informeren zodra SIDN de communicatie zelf is gestart. Dat was ook de reden dat wij aandrongen op de werkgroep zodat die communicatie z.s.m. kon starten.

De blogpost aanleiding voor versneld overleg
Inmiddels heeft de tijd ons ingehaald, want nadat eind januari de bewuste blog was gepost, ontplofte LinkedIn, diverse nieuwssites, allerlei belangenorganisaties en werden er zelfs kamervragen gesteld.
Om direct betrokkenen z.s.m. meer informatie te geven besloot SIDN om op woensdag 28 februari een overleg in te plannen met brancheverenigingen zoals VvR (TechCom en bestuur), DCC, DINL en andere stakeholders. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) is tevens een toehoorder namens hen aangesloten bij dit overleg.

Tijdens het overleg zijn, onder begeleiding van een onafhankelijke dagvoorzitter, de belangrijkste vragen van de stakeholders gehoord en is het rapport toegelicht door het ingehuurde bureau.
Daarnaast is de tijdlijn en strategie toegelicht door Roelof Meijer (CEO) en Loek Bakker (CTO) van SIDN. Er zijn veel vragen gesteld over de keuze voor AWS welke wederom niet allen direct beantwoord konden worden. Er is daarom besloten dat SIDN deze vragen achteraf behandelt en beantwoordt. Ook is op herhaaldelijk aandringen van de VvR, de SIDN overstag gegaan en is daags na het overleg, onder NDA, het onderzoeksrapport met alle aanwezigen gedeeld.

Standpunt VvR en hoe nu verder
Het standpunt van de VvR is: “het .nl DRS moet in Nederland gehost worden tenzij …”. Als het met concrete argumenten niet in Nederland kan (wat wij ons gewoonweg niet kunnen voorstellen), dan verder kijken naar de beste mogelijkheid in Europa. Pas als dat ook niet haalbaar/geschikt zou zijn kan er verder worden gekeken naar andere oplossingen waaronder AWS. Daarbij zijn wij dus met name erg geïnteresseerd in de concrete criteria die gesteld worden aan het hosten van het DRS. Ook horen wij graag van SIDN welke tools en services er gemist zouden worden en welke extra kosten er gemaakt moeten worden als er tóch gekozen wordt voor een NL/EU-variant en de Europese digitale soevereiniteit en de Nederlandse trots van de .nl registry een zwaardere weging krijgt in de beslissing. Als daaruit blijkt dat AWS toch echt de beste keuze zou zijn, denken we dan graag met SIDN mee over zaken als exit strategie, calamiteitenplan, multi-cloud oplossing, privacy- en security issues et cetera.

Informatie vanuit SIDN
Wij hebben er bij SIDN op aangedrongen de uitleg over hun keuze zo spoedig mogelijk met de registrars te delen. Dat is namelijk hun keuze en hun uitleg, niet die van de VvR.
Als die informatie komt, dan weet je nu dus dat de discussie hierover nog volop gaande is.

Tot slot
Helaas lezen wij in de reacties online ook dat ons advies ‘toch geen zin heeft’ en ‘SIDN toch gewoon zijn eigen gang gaat’. Het klopt dat wij als registrars en VvR geen beslissingsrecht hebben, laat staan een vetorecht. Maar het zou wel heel makkelijk zijn om wel kritiek te hebben maar niet constructief met SIDN aan de slag te gaan. Gelukkig hebben wij dat samen met een groot aantal stakeholders afgelopen week wel gedaan. Kritische vragen stellen, meedenken over risico’s, formuleren van alternatieven, enzovoort. We zijn het zeker niet altijd eens over de manier waarop maar uiteindelijk willen we allemaal oprecht hetzelfde: een veilig en succesvol .nl domein!

Wij houden jullie op de hoogte.

Bestuur VvR

Onze laatste berichten

Nieuws Arrow Right

Nieuws

.

23 mei 2024

Webinar op 4 juni: Nieuw DRS voor .nl
Verder lezen Arrow Right

Nieuws

.

20 oktober 2023

Reserveer je plek: Netwerkdiner aan boord van SS Rotterdam
Verder lezen Arrow Right

Nieuws

.

7 september 2023

Volledig programma Dag van de Domeinnaam bekend
Verder lezen Arrow Right