Informatiebeveiligingsnormen ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510

Welke risico’s schuilen er in de bestaande processen van registrars? Door dit goed in kaart te brengen biedt de VvR samen met Avensus een nulmeting aan tegen een gereduceerd tarief voor leden van de VvR. Avensus is kennispartner van de VvR en helpt bij het verhogen en actueel houden van de informatiebeveiligingskennis bij de leden van de VvR door middel van blogs, white papers en expertsessies. Daarnaast kunnen leden van de VvR  gebruikmaken van de kennis en diensten van Avensus op het gebied van de informatiebeveiliging normen zoals de ISO 27001, consultancy, nulmeting, roadmaps en implementatiebegeleiding in het bijzonder.

Waarom de ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510

Wat houden deze normen eigenlijk in? Waarom is het interessant om ze te implementeren binnen jouw organisatie? Wat brengt het de organisatie? En waarom zijn zoveel andere organisaties daar juist nu mee bezig? Omdat deze vragen ook voor jouw organisatie kunnen gelden is de VvR deze samenwerking aangegaan met Avensus. Bovenstaande vragen worden specifiek voor de leden van de VvR beantwoord. Daarnaast staan de experts van Avensus direct tot de beschikking van de leden om een vrijblijvend gesprek aan te gaan om deze normen nader toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Doel samenwerking

ISO 27001 nulmetingen liggen aan de basis  van de door Avensus voor de VvR verzorgde diensten. Met deze samenwerking stelt de VvR haar leden in staat om tegen gunstige tarieven hun interne informatiebeveiligingsprocessen door een gerenommeerde partij te laten auditen. Compliancy met AVG wetgeving zorgt voor vertrouwen bij klanten en door persoonsgegevens zoals IP-adressen op een verantwoorde manier te beheren kunnen leden van de VvR bewijzen dat zij hun processen op orde hebben en persoonsgegevens op een deugdelijke manier beveiligen.

Profiteer ook van de voordelen en word lid van de VvR!