Netwerken, trainingen, adviseren en meer

Alles wat wij doen, staat in het teken van het versterken van de positie van registrars. Wij ondersteunen ze door middel van trainingen, komen op voor hun belangen bij registries zoals SIDN, voeren een gerichte lobby in politiek Den Haag en Europa en participeren bijvoorbeeld in het Platform Internetstandaarden.

Adviseren SIDN

Een belangrijke partner van onze leden is SIDN, de non-profit organisatie die de .nl-extensie beheert. Onze Technische Commissie (TechCom) en Marketing Commissie (MarCom) geven SIDN gevraagd en ongevraagd advies over relevante dossiers. Beide commissies komen vier keer per jaar bijeen. Wij adviseren SIDN eveneens op juridisch en strategisch vlak.

Daarnaast ontwikkelen wij samen met SIDN waardevolle initiatieven zoals de SIDN Academy. Dankzij dit gratis leerplatform kunnen .nl-registrars en hun medewerkers hun kennis via online leermethodes uitbreiden. De eerste e-learnings gaan over e-mailstandaarden, DNS, DNSSEC en IPv6.

Wij stonden ook aan de wieg van de Registrar Scorecard voor .NL domeinnamen. Een kwaliteitsprogramma met incentives voor de registrar. Elk halfjaar worden de KPI’s bepaald en bij het behalen van die KPI’s of een deel ervan kun je incentives verdienen die vervolgens eens per half jaar worden uitgekeerd. Draag je als registrar bij aan de kwaliteit van de .nl-zone, dan krijg je hiervoor een beloning.

Participatie in initiatieven voor een beter internet

Om het internet veilig en stabiel te houden, is onderhoud nodig. Nieuwe internetstandaarden voor nummering (IPv6), veilige logistiek van hostingpakketjes (DNSSec), veilige versleuteling (TLS) en tegen spam en phishing (SPF, DMARC en DKIM) spelen daar een belangrijke rol in. Het platform Internetstandaarden is een initiatief waarin de Vereniging van Registrars en partners uit de Nederlandse internetgemeenschap en de Nederlandse overheid participeren.

Naast participatie in het platform Internetstandaarden neemt de VvR ook deel aan diverse andere initiatieven die een beter internet ten goede komen. Dit betreft bijvoorbeeld de gedragscode abusebestrijding en stichting DINL. Daarnaast overlegt de VvR regelmatig met andere brancheorganisaties die ook actief zijn in de internet community.

Lobbyen

Naast onze adviserende rol richting registries voeren we namens de registrars ook een lobby in politiek Den Haag en Europa en bij andere stakeholders en brancheorganisaties. We brengen waar nodig de belangen van onze leden voor het voetlicht.

Netwerken

Voor onze leden is het contact met andere registrars van groot belang. Het uitwisselen van kennis en ervaringen versterkt onze branche. Netwerken is hierbij essentieel. Zo organiseren wij jaarlijks de Dag van de Domeinnaam, een ideaal moment om met elkaar in gesprek te komen.

Profiteer ook van de voordelen en word lid van de VvR!