Inloggen
home > vvr

Het doel van de VvR

 

De Vereniging van Registrars (VvR) is de brancheorganisatie voor alle .NL-registrars. Een registrar is een bedrijf dat domeinnamen aanbiedt en deze rechtstreeks bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (of kortweg SIDN) registreert. Er zijn zo’n 1.250 .NL-registrars, waarvan het overgrote deel is aangesloten bij de VvR. Dat zijn veelal Nederlandse bedrijven, maar soms ook buitenlandse bedrijven die .NL-domeinnamen aanbieden.

 

De acties en activiteiten van de VvR zijn gericht op belangenbehartiging, het delen van kennis, een veiliger internet en het bieden van tooling en netwerkmogelijkheden aan onze leden.

 

Concrete voorbeelden

De VvR regelt bijvoorbeeld de volgende zaken voor haar leden:

 

  • Belangenbehartiging voor haar leden richting SIDN middels gevraagd en ongevraagd advies op bestuurlijk, technisch, marketing en juridisch vlak.
  • Belangenbehartiging richting andere stakeholders zoals de politiek en overheid, andere brancheorganisaties, etc.
  • Organisatie van (of deelname aan) initiatieven ter bevordering van kennisdeling en een veiliger internet, zoals de Dag van de Domeinnaam, academies, blogs, Platform Internetstandaarden, de gedragscode abusebestrijding, etc.
  • Tooling zoals het juridisch loket en de VvR portal.

 

Hoe zit de VvR organisatorisch in elkaar

De VvR bestaat uit een bestuur van vijf personen. De bestuursleden zijn in het dagelijks leven allemaal werkzaam op een sleutelpositie bij een registrar. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

 

Het bestuur wordt ondersteund door een directeur. De directeur helpt het bestuur bij het behalen van de doelstellingen van de vereniging.

 

Specifiek voor de advisering van SIDN zijn er de Technische Commissie (TechCom) en de Marketing Commissie (MarCom). Zij komen elk kwartaal bij elkaar om SIDN gevraagd en ongevraagd te adviseren op allerlei voor registrars relevante dossiers.

 

Tot slot wordt het secretariaat van de VvR verzorgd door BranchePartners.

 

Eens per half jaar houdt de VvR een Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur doet dan verslag van het gevoerde beleid en bepaalt samen met haar leden de toekomstplannen.

Geschiedenis van de VvR

Sinds de oprichting van SIDN in 1996 is er al een Raad van Deelnemers die werd gevormd door alle bij SIDN aangesloten registrars (voorheen: deelnemers). Deze raad koos op haar beurt een groep registrars die onder de naam AdviesRaad Deelnemers (ARD) haar achterban vertegenwoordigden richting SIDN.

 

In 2006 hief de toenmalige ARD zichzelf op vanwege gebrek aan participatie. Begin 2009 werd echter door verschillende registrars weer de wens geuit om de ARD nieuw leven in te blazen. Na een periode van overleg is in 2011 de VvR opgericht. Sindsdien wordt er elke drie jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met SIDN.