Inloggen
Weblog Vereniging van Registrars
Wat is de juiste prijs voor een domeinnaam?
21 oktober 2013 om 08:00:00

In de afgelopen jaren zijn de prijzen voor het registreren van domeinen gedaald. De laatste jaren staat het prijsniveau redelijk vast. Enige uitzondering hierop zijn nog wat kwantumkortingen en betalingskortingen zoals die nu gepland staan voor het komende jaar.

Maar wat is nu eigenlijk een juiste prijs voor het .nl domein? Dit is een vraag die registrars met enige regelmaat stellen aan SIDN, de beheerder van ons .nl domein.


Het antwoord verschilt nogal eens afhankelijk van degene met wie je spreekt.

In een reeks artikelen willen we graag met de registrars en SIDN samen kijken naar verschillende standpunten en visies. Uw reacties hierop zijn van harte welkom.

 

In de ogen van SIDN zouden de prijzen moeten blijven staan op het niveau waar ze nu zijn. Dit is een niveau waar gezonde groei van het domein mogelijk blijkt en waarbij de dienst goed gewaarborgd wordt. Eventuele kortingen ziet zij wel als mogelijkheid om innovaties in het domein te starten of te versnellen qua implementatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van DNSSec.

 

De VvR heeft als uitgangspunt dat de kosten van een domein voldoende moet opleveren voor SIDN om het domein uitstekend te kunnen beheren. Daarbij is er wel de gedachte dat het niet tot hoge extra inkomsten moet leiden die SIDN niet nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Gebruik dus vooral de inkomsten om een zo sterk mogelijk domein te beheren en dit zo foutloos mogelijk te doen. Vraag echter niet (ruim) meer dan nodig is om dat werk te verrichten.

 

De discussie op dit moment is gericht op juist die extra inkomsten (overwinst) die voortkomen uit de registratie van domeinen. Extra inkomsten die SIDN niet nodig lijkt te hebben. Inkomsten waarvan een deel in de toekomst wellicht in een fonds gestoken zal worden wat verschillende goede initiatieven in het .nl domein kan steunen. Een prachtig fonds wat ongetwijfeld hele goede dingen kan doen, maar waarvan wel afgevraagd mag worden of dit door de domeinbezitters gefinancierd zou moeten worden.

 

Een vraag die je ook nog kunt splitsen in twee delen:

  • moet dit fonds gefinancierd worden uit de ‘overwinst’ die in het verleden betaald is door registrars en
  • moet dit fonds gefinancierd worden uit overwinst die in de toekomst betaald zal gaan worden door registrars.

 

Een tweedeling die van nut kan zijn op het moment dat wordt aangegeven dat SIDN geen ‘winst’ mag uitkeren aan haar relaties. Dat het verleden niet kan worden ‘hersteld’ betekent namelijk nog niet automatisch dat het voor de toekomst ook maar hetzelfde moet blijven.

Al met al een levendige discussie, die zeker ook in de komende maanden nog de nodige harten sneller zal laten kloppen.

 

Flip Keijzer

 

Reacties
Plaats uw reactie

Er zijn op dit moment geen lopende weblog reacties.
Terug naar de blog van Vereniging van Registrars